GIVING TUESDAY JE TU!

Asociácia detských lesných klubov sa tento rok zapája do Giving Tuesday. Je to sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva, ktorého spoluúčastníkom môže byť každý z nás!

Ak sa vám naša činnosť páči a radi by ste ju podporili, môžete tak urobiť finančným darom na účet: SK6383300000002901384389. Pre urýchlenie platby môžete použiť qr kód:

Prečítajte si viac priamo na stránke GIVING TUESDAY alebo na našich sociálnych sieťach.

Erasmus+ tréning v Litve

V novembri sa uskutočnil prvý zo série tréningov v rámci nášho projektu „School readiness in forest kindergartens“, ktorý realizujeme vďaka programu Erasmus+. Naša cesta mierila do hlavného mesta Litvy – Vilniusu, kde sídli naša partnerská lesná škôlka – Lauko Darželis.

Počiatočne obavy sa rozplynuli hneď na prahu škôlky. Hneď sme si všimli usmiate deti, príjemné prostredie lesa a kone. Dve sprevádzajúce učiteľky – Augustina a Greta nás privítali a  pohostili čajom, kávou a šokatisom (tradičným litovským koláčom). Na úvod sme sa zoznámili aj s ďalšími účastníčkami zo Španielska a Rumunska. V priateľskej atmosfére sme mohli začať plniť ciele nášho programu.

Pokračovať v čítaní

Jesenná schôdza lesných klubov

V prvý novembrový víkend sme sa stretli na ďalšej online schôdzi členov, kde sme privítali aj viacero nových detských lesných klubov. Spolu s pridruženými klubmi je nás už 40, z čoho máme veľkú radosť.

Dúfali sme, že hlavnou témou stretnutia bude zákon, ktorý má umožniť detským lesným klubom vstup do registra predprimárnych zariadení. Ten však v parlamente stále nebol prerokovaný, a tak netrpezlivo čakáme ďalej.

Pokračovať v čítaní

Stanovisko ADLK k poslaneckému návrhu zákona, ktorým má byť umožnený vstup detských lesných klubov do registra predprimárnych zariadení

Sme si vedomí skutočnosti, že koncept detských lesných klubov (či lesných materských škôl) je pre väčšinu ľudí na Slovensku zatiaľ pomerne neznámy. A to napriek tomu, že viaceré lesné kluby u nás úspešne pôsobia už niekoľko rokov, a že v množstve iných Európskych krajín sú plnohodnotnou a uznávanou súčasťou predprimárneho vzdelávania detí. Chápeme tiež, že nedostatok informácií o spôsobe fungovania detských lesných klubov (ďalej aj ako “DLK”) môže u niekoho viesť k pochybnostiam o tom či je tento spôsob vzdelávania pre deti vhodný, či je dostatočne bezpečný a kvalitný. Radi by sme preto poslancom, odbornej i laickej verejnosti v tomto stanovisku našu filozofiu a spôsob práce predstavili a prispeli tak k odstráneniu možných obáv z nepoznaného.

Pokračovať v čítaní

Poslanecký návrh o detských lesných kluboch

Začiatkom septembra uzrel svetlo sveta poslanecký návrh, ktorý sa nás priamo dotýka. Hneď v úvode sa totiž píše:

Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú, aj ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  navštevuje detský lesný klub. 

Ďalej návrh obsahuje presné podmienky, na základe ktorých sa detský lesný klub môže na Ministerstve registrovať. Kompletné znenie návrhu si môžete prečítať TU. Samozrejme, je to ešte iba návrh a k jeho schváleniu ešte pár krokov chýba.

Pokračovať v čítaní

Jarné stretnutie členov Asociácie DLK

V marci 2021 sa uskutočnila pravidelná členská schôdza členov Asociácie detských lesných klubov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehla samozrejme v online priestore, čo však nezabránilo príjemnej atmosfére a zoznámeniu sa s novými členmi podporného tímu Asociácie, ako aj so zástupcami nových klubov, ktoré sa k nám pridali.

Pokračovať v čítaní

Advokačné stratégie lesných materských škôl v krajinách V4

Projekt Advokačné stratégie lesných materských škôl v krajinách V4  bol zameraný na zlepšenie legislatívnych podmienok pre lesné materské školy (detské lesné kluby) a na podporu spoločnej advokačnej stratégie v otázkach, ktoré sú pre jednotlivé krajiny kľúčové: zázemie a hygiena, stravovanie a bezpečnosť potravín, riziká a benefity pobytu v prírode a pedagogika pobytu v prírode.

Pokračovať v čítaní

Jarné stretnutie Asociácie DLK

Jarné stretnutie členov Asociácie sa udialo veľmi netradične – v online priestore. Ani to nás však neodradilo, našli sme si spoločný čas a videli sa aspoň na obrazovkách.

Povzbudenie a dobré nápady padli v novej (a často aj náročnej) situácii veľmi dobre.

Veríme, že na jesennom stretnutí sa opäť môžeme tešiť aj na osobný kontakt a vrúcne objatia 🙂