Asociácia DLK

Asociácia detských lesných klubov na Slovensku vznikla v roku 2017. Jej hlavným cieľom je podporovať vzdelávanie a výchovu detí v pravidelnom kontakte s prírodou v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti, environmentálnej výchovy a slobodného vzdelávania. Asociácia je celoštátnou organizáciou zastrešujúcou subjekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí v pravidelnom kontakte s prírodou.

Ak máte záujem stať sa členmi Asociácie DLK, vyplňte prosím túto ONLINE PRIHLÁŠKU.

V súčasnosti Asociácia združuje 40 detských lesných klubov z celého Slovenska. Okrem sieťovania združených organizácií a ich aktívnej podpory sa tiež venujeme advokačnej a osvetovej činnosti. Aktívne spolupracujeme aj so zahraničnými partnermi, najmä s českou „staršou sestrou“ našej Asociácie – Asocicace lesních mateřských škol.

V rámci projektu Erasmus+ zasa spolupracujeme s partnerskými organizáciami z Litvy, Rumunska a Španielska, ktoré sa tiež aktívne venujú predškolskej výchove a vzdelávaniu detí v prírode.

ČO VÁM PRINESIE ČLENSTVO V ASOCIÁCII?

Pokiaľ sa stanete členom Asociácie detských lesných klubov na Slovensku, môžete sa tešiť na:

  1. pravidelné celoslovenské stretnutia, ktoré organizujeme obvykle na jar a na jeseň, a na ktorých budete mať možnosť osobne spoznať ľudí z iných detských lesných klubov, zdieľať s nimi cenné informácie a skúsenosti, navzájom sa podporiť a inšpirovať;
  2. prístup do uzavretej skupiny na Facebooku, kde môžete zdieľať s ostatnými členmi čo práve v klube riešite, pýtať sa na názor, radu, alebo získať tipy na zaujímavé udalosti, články, materiály a pod.;
  3. informačné e-maily od nášho tímu, v ktorých sa snažíme členov priebežne informovať najmä o aktuálnom legislatívnom dianí, či už ide o zorientovanie sa v platnej legislatíve a z nej vyplývajúcich povinnostiach a možnostiach pre detské lesné kluby, alebo aj o pripravovanú legislatívu, ktorá by mohla naše právne postavenie ovplyvniť. Dozviete sa však aj o ďalších aktivitách Asociácie, o aktuálnych grantových výzvach, pripravovaných vzdelávacích podujatiach a pod.);
  4. možnosť spoločného poistenia, t. j. pripojenia sa k výhodnej hromadnej poistnej zmluve, vďaka ktorej váš detský lesný klub získa poistenie svojej zodpovednosti za škodu;
  5. možnosť individuálnej konzultácie s členom nášho tímu o konkrétnom probléme, ktorý váš klub potrebuje riešiť;
  6. podporu silnej komunity ľudí s podobným naladením, ktorí vidia vo vzdelávaní detí v úzkom kontakte s prírodou obrovský zmysel, navzájom sa rešpektujú, podporujú a obohacujú;
  7. možnosť ovplyvniť akým smerom sa detské lesné kluby budú uberať a svojou dobrou praxou podporiť ich pozitívne vnímanie zo strany verejnosti aj príslušných inštitúcií.

Ak máte záujem stať sa členmi Asociácie DLK, vyplňte prosím túto ONLINE PRIHLÁŠKU.