Štandardy kvality DLK – ako na to?

Toto je otázka, ktorú si kladieme už dlho. A aktuálne si ju kladieme veľmi intenzívne – v rámci projektu Budúcnosť pre detské lesné kluby je jednou z našich úloh práve vytvorenie Štandardov. Dnes sa druhýkrát stretla pracovná skupina, ktorá chce túto otázku pre nás zodpovedať.

Ako by mal dobrý lesný klub fungovať? Ako by malo vyzerať zázemie? Aké sú naše hodnotové a koncepčné východiská? Čo všetko potrebujeme nastaviť pre príjemné fungovanie v tíme, s deťmi, s rodičmi? Na aké dokumenty nesmieme zabudnúť? Čo nám môže pomôcť v oblasti bezpečnosti?

Na tieto o mnoho ďalších otázok budeme hľadať odpovede spolu s pracovným tímom, do ktorého sa zapojili členky zo štyroch rôznych lesných klubov – Tereza z Jadierka, Janka z Neškôlky, Miška z Čistinky a Lenka z Tramtárie.

Uvedomujeme si našu rôznorodosť. Lesné kluby na Slovensku vznikali a vznikajú v rôznych podmienkach, na každom z nich sa odtlačila aj jedinečnosť zakladateliek či zakladateľov. No zároveň vnímame, že máme spoločný základ, z ktorého všetci vychádzame. Pomenovať ho, a správne uchopiť, však nie je ľahké. Tešíme sa na túto výzvu a veríme, že nás posunie zas o krok vpred!

“Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názormi Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.”