Projekty

2022

LETNÁ ŠKOLA PRE UČITEĽOV Z DETSKÝCH LESNÝCH KLUBOV

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie skúseností
medzi učiteľmi z detských lesných klubov z rôznych častí Slovenska a zároveň im
poskytnúť aj hodnotné prednášky a workshopy od odborníkov na vzdelávanie v
oblasti všestranného rozvoja detí a ďalšie relevantné témy. Zároveň to pre
mnohých bola možnosť rozširovať svoje poznatky, rozvíjať svoje schopnosti a
osobnostné kvality a zvyšovať tak kvalitu svojej práce s deťmi. V rámci letnej školy
sa uskutočnilo 5 prednášok na témy:

 • Stanovenie hraníc a rozvoj spolupráce
 • Spätná väzba ako dar
 • Poradné kruhy
 • Self-compassion v práci učiteľa
 • Liečivá sila rozprávok
  Ďalej sa uskutočnilo 7 workshopov s týmito témami:
 • Konflikty, ktoré upevňujú vzťah
 • Spätná väzba ako dar
 • Poradné kruhy
 • Self-compassion v práci učiteľa
 • Hudba v živote škôlkara
 • Balintovské skupiny
 • Hravé cvičenie jógy s deťmi

Letnej školy sa zúčastnilo 32 zástupcov lesných klubov z celého Slovenska. Na základe pozitívnych reakcií účastníčok a účastníkov sme sa rozhodli s organizovaním letej školy pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Projekt finančne podporila Férová Nadácia.

2020

ADVOKAČNÉ STRATÉGIE LESNÝCH MATERSKÝCH ŠKôL V KRAJINÁCH V4

Projekt bol zameraný na zlepšenie legislatívnych podmienok pre lesné materské školy (detské lesné kluby) a na podporu spoločnej advokačnej stratégie v otázkach, ktoré sú pre jednotlivé krajiny kľúčové: zázemie a hygiena, stravovanie a bezpečnosť potravín, riziká a benefity pobytu v prírode a pedagogika pobytu v prírode.

Projekt bol realizovaný od októbra 2018 do marca 2020.

Výstupy projektu:

 • INFOSHEET – stručný prehľad o situácii lesných materských škôl v krajinách V4
 • PRÍRUČKA – konkrétne nápady a námety pre učiteľov v detských lesných kluboch ale aj cenný zdroj informácií pre ďalšie zainteresované osoby
 • VIDEO o lesných materských školách

Projekt bol spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradského grantu od Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.