Študijné materiály

Odkazy na publikácie, weby a ďalšie zdroje, ktoré môžu byť hodnotnými a dôležitými pri zakladaní či rozvoji detských lesných klubov.

PUBLIKÁCIE

Školská pripravenosť v detských lesných kluboch – príručka, ktorú sme vydali vďaka podpore programu Erasmus+

Manuál pre zakladateľov detských lesných klubov – príručka pre tých, ktorí by radi založili vlastný lesný klub.

Děti v přírodě: ohrožený druh? Daniš Petr. TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., 2016.
Útla, no veľmi výživná kniha – zhŕňa množstvo realizovaných výskumov o tom, ako pobyt v prírodnom prostredí vplýva na dieťa, jeho zdravie, učenie, socializáciu atď. Voľne prístupná na stiahnutie.

Ekoškolky a lesní mateřské školy. Vošahlíková (Valkounová) Tereza a kol., 2012.
Praktický manuál z Českej republiky pre aktívnych rodičov, pedagógov a zriaďovateľov lesných materských škôl. 

No Fear. Growing up in a risk averse society. Tim Gill, 2007. Calouste Guberkian Foundation.
Kniha je výzvou všetkým, ktorým záleží na deťoch, aby sa nesnažili obnoviť mýtický vek detskej slobody a nevinnosti, ale vyžadovali realizmus a zdravý rozum od tých, ktorí tvrdia, že bezpečnosť detí je ich prvoradým záujmom. Voľne prístupná na stiahnutie.

Last Child in the Woods. Richard Louv, 2005.
Svetoznáma kniha, ktorá skúma vzťah detí a prírodného sveta v súčasných a historických súvislostiach.

Metodika přírodní pedagogiky – príručka českej Asocicace lesních mateřských škol. Voľne prístupná na stiahnutie.

WEBOVÉ STRÁNKY

Český portál ekopsychologie, ktorý sa venuje aj kontaktu detí s prírodou:  www.ekopsychologie.cz a www.facebook.com/ekopsychologie.

Hurá von, Zelené školy – realizuje Živica. Brožúra zamenraná na predškolský vek: https://zelenaskola.sk/tipyzs/hura-von-skolkari/

Portál vzdelávacieho centra TEREZA, ktoré podporuje pobyt a učenie vonku: www.jdeteven.cz.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

KUZMOVÁ, Lenka: Detské lesné kluby – bezpečnosť a riziká. [Bakalárska práca].
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej
a elementárnej pedagogiky.