MANUÁL pre zakladateľov lesných klubov

Tento manuál je pre Vás, ktorí ste sa rozhodli pridať sa k rozrastajúcej sa rodine detských lesných klubov (DLK) na Slovensku. Snažili sme sa dať dokopy čo najviac skúseností z rôznych klubov, ale zďaleka to nie je vyčerpávajúci materiál. Uvedomujeme si, že každý – starší, mladší aj novovznikajúci – DLK má svoje osobitosti dané ľuďmi, ktorí ho vy/tvoria a prostredím, v ktorom vznikne (mentálnym, ale aj tým fyzickým).

Tento manuál obsahuje informácie, ktoré sú v súlade s našou predstavou o tom, čo je DLK a aké formálne podmienky by mal spĺňať. Považujeme ho za živý materiál, ktorý postupne chceme dopĺňať a upravovať podľa potreby a meniacej sa legislatívy. Našim cieľom je dosiahnuť začlenenie DLK do systému výchovy a vzdelávania ako jedného z legitímnych spôsobov predškolského vzdelávania.

Manuál vám ponúkame v dvoch verziách. Prvá je plná fotiek, ktoré výborne dokresľujú atmosféru v DLK. Druhá je vhodná na tlač – naobsahuje fotky, iba textovú časť.

Obe verzie sú voľne stiahnuteľné. Našim zámerom je, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí – aby mohli nasmerovať tých, ktorí túžia založiť svoj detský lesný klub. Ak vás táto cesta láka – nech sa páči, začítajte sa! 🙂