História na Slovensku a vo svete

Vzdelávanie v prírode je rastúcim trendom všade vo svete. Vychádza z rastúceho záujmu rodičov o individuálnu a na dieťa zameranú predškolskú starostlivosť. V Európe bola prvá lesná materská škola založená v päťdesiatych rokoch v Dánsku, nadväzovala na tradíciu vzdelávania v prírode v iných škandinávskych krajinách v predchádzajúcich desaťročiach.

Zo Škandinávie sa táto myšlienka rozšírila ďalej do Európy. V Nemecku vznikla prvá oficiálne uznaná lesná materská škola v roku 1993. V Českej republike sa lesné materské školy tešia veľkej obľube, prvá vznikla v roku 2008. V súčasnosti česká Asociace lesních mateřských škol zoskupuje okolo 150 lesných MŠ a klubov.

Na Slovensku prvé detské lesné kluby začali vznikať okolo roku 2010. V súčasnosti ich asociácia združuje približne 40. Vieme, že na Slovensku existujú aj ďalšie, ich presný počet zatiaľ nepoznáme.
Najviac detských lesných klubov je v Bratislave a okolí, nájdete ich však aj inde – v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, ale aj na Orave či východnom Slovensku.