NÁŠ TÍM

RADA ASOCIÁCIE DLK

Ing. Lenka Hrúzová – predsedníčka ADLK (Lesný klub Tramtária)
Mgr. Rober Sabo, PhD. (Lesný klub Mravenisko)
Mgr. Kristína Grundová (Lesný klub Neškôlka)
Ing. Marta Burešová (Lesný klub Bystruška)
Adrika Kurková (Lesný klub Gaštanko)