Advokačné stratégie lesných materských škôl v krajinách V4

Projekt Advokačné stratégie lesných materských škôl v krajinách V4  bol zameraný na zlepšenie legislatívnych podmienok pre lesné materské školy (detské lesné kluby) a na podporu spoločnej advokačnej stratégie v otázkach, ktoré sú pre jednotlivé krajiny kľúčové: zázemie a hygiena, stravovanie a bezpečnosť potravín, riziká a benefity pobytu v prírode a pedagogika pobytu v prírode.

Viac o projekte sa dočítate v sekcii „Projekty“, kde nájdete aj mediálne výstupy – infosheet, príručku a video, ktoré v rámci projektu vznikli.

Projekt bol spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradského grantu od Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.