Stanovisko ADLK k poslaneckému návrhu zákona, ktorým má byť umožnený vstup detských lesných klubov do registra predprimárnych zariadení

Sme si vedomí skutočnosti, že koncept detských lesných klubov (či lesných materských škôl) je pre väčšinu ľudí na Slovensku zatiaľ pomerne neznámy. A to napriek tomu, že viaceré lesné kluby u nás úspešne pôsobia už niekoľko rokov, a že v množstve iných Európskych krajín sú plnohodnotnou a uznávanou súčasťou predprimárneho vzdelávania detí. Chápeme tiež, že nedostatok informácií o spôsobe fungovania detských lesných klubov (ďalej aj ako “DLK”) môže u niekoho viesť k pochybnostiam o tom či je tento spôsob vzdelávania pre deti vhodný, či je dostatočne bezpečný a kvalitný. Radi by sme preto poslancom, odbornej i laickej verejnosti v tomto stanovisku našu filozofiu a spôsob práce predstavili a prispeli tak k odstráneniu možných obáv z nepoznaného.

Asociácia DLK sa o legislatívnu úpravu pre detské lesné kluby snaží už od svojho založenia v r. 2017. Predloženie aktuálneho návrhu zákona do parlamentu, hoci ide len o prechodnú úpravu na necelé 3 roky, preto veľmi vítame a plne podporujeme. Prijatie tohto zákona by pre nás bolo prvým a mimoriadne dôležitým krokom na ceste k etablovaniu detských lesných klubov v systéme slovenského predprimárneho vzdelávania. Veríme, že vďaka možnosti vstupu do registra predprimárnych zariadení, by DLK dostali šancu v praxi preukázať svoju vysokú kvalitu a prínos pre predprimárne vzdelávanie, a že následne by sa našla vôľa aj na ich trvalé zapojenie do vzdelávacieho systému.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že Asociácia DLK, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, aktuálne pripravuje experimentálne overovanie DLK, ktorého výsledky, veríme, taktiež podporia plnohodnotné zapojenie DLK medzi poskytovateľov predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

Celé znenie nášho stanoviska si môžete prečítať tu: