Jesenná schôdza lesných klubov

V prvý novembrový víkend sme sa stretli na ďalšej online schôdzi členov, kde sme privítali aj viacero nových detských lesných klubov. Spolu s pridruženými klubmi je nás už 40, z čoho máme veľkú radosť.

Dúfali sme, že hlavnou témou stretnutia bude zákon, ktorý má umožniť detským lesným klubom vstup do registra predprimárnych zariadení. Ten však v parlamente stále nebol prerokovaný, a tak netrpezlivo čakáme ďalej.

Tém na preberanie bolo ale napriek tomu veľa. Zamerali sme sa predovšetkým na pripravované experimentálne overovanie detských lesných klubov, pričom dva zo zapojených klubov nám zdieľali svoje pozitívne dojmy z prvých stretnutí s pani Višňovskou zo Štátneho pedagogického ústavu.

Dotkli sme sa aj témy aktuálnych predškolákov, ako jednotlivé kluby riešili ich zápisy do kmeňových materských škôl, s akými komplikáciami sa stretli a ako sa s deťmi pripravujú na marcové overenie napĺňania programu predprimárneho vzdelávania.

Napokon sme sa venovali plánom na vytvorenie manuálu pre začínajúce detské lesné kluby, pripravovanej letnej škole a ďalším vzdelávacím podujatiam pre učiteľov z lesných klubov. Viacerí mali záujem aj o stretnutia kde by bol priestor na detailnejšie prebratie konkrétnych tém z každodenného života v lesných kluboch, takže sa spolu vidíme (minimálne online) určite aj skôr ako na jar na ďalšej pravidelnej schôdzi.