Prvá letná škola pre lesné kluby na Slovensku!

Toto leto nás čaká špeciálna novinka – prvá Letná škola pre učiteľov a sprievodcov z lesných klubov na Slovensku! 

Letná škola sa uskutoční v termíne 14. – 17.7.2022, v Súľove. Kapacitne ide o podujatie pripravované pre 50 ľudí, prebiehať bude v penzióne s kempom. Ubytovanie bude teda tiež možné v penzióne alebo vo vlastnom stane v kempe. Od ubytovania potom bude závisieť aj výsledná cena za Letnú školu. Pri spaní v stane 120 €/osoba a pri využití penziónu 165 €/osoba. Cena zahŕňa program, ubytovanie aj plnú penziu. Táto cena je možná vďaka podpore partnerov (a dúfajme, že aj vďaka našej darcovskej kampani).

Pokračovať v čítaní

Detské lesné kluby v experimentálnom overovaní

Koncom marca sme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom podali na Mnisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu návrh na experimenátlne overovanie kurikula detských lesných klubov na Slovensku.

Cieľom návrhu experimentálneho overovania je overiť, či špecifiká kurikula lesných klubov na Slovensku a podmienky, v ktorých sa uskutočňuje, umožňujú primeranú alternatívu predprimárneho vzdelávania a zaradenie lesných klubov do Siete škôl a školských zariadení.

Pokračovať v čítaní

Erasmus+ tréning v Bratislave

Koncom februára (22.-24.2.2022) sa opäť stretli účastníci nášho medzinárodného projektu “SCHOOL READINESS IN FOREST KINDERGARTENS”, aby pokračovali v prednáška a diskusiách na tému, ktorá nás spája.

Učitelia z lesných materských škôl z Litvy, Rumunska a Španielska sa stretli v Bratislave, kde ich čakali tri dni kvalitného programu. Dve doobedia boli venované teórii a praktickým ukážkam rozvoja kognitívnych zručností predškolákov v lesných kluboch. Spoločne s odborníčkou, Ľubkou Šoltésovou, sme získali nielen veľa teoretických poznatkov ale aj praktických tipov na rozvoj kognitívnych kompetencií.

Pokračovať v čítaní

GIVING TUESDAY JE TU!

Asociácia detských lesných klubov sa tento rok zapája do Giving Tuesday. Je to sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva, ktorého spoluúčastníkom môže byť každý z nás!

Ak sa vám naša činnosť páči a radi by ste ju podporili, môžete tak urobiť finančným darom na účet: SK6383300000002901384389. Pre urýchlenie platby môžete použiť qr kód:

Prečítajte si viac priamo na stránke GIVING TUESDAY alebo na našich sociálnych sieťach.

Erasmus+ tréning v Litve

V novembri sa uskutočnil prvý zo série tréningov v rámci nášho projektu „School readiness in forest kindergartens“, ktorý realizujeme vďaka programu Erasmus+. Naša cesta mierila do hlavného mesta Litvy – Vilniusu, kde sídli naša partnerská lesná škôlka – Lauko Darželis.

Počiatočne obavy sa rozplynuli hneď na prahu škôlky. Hneď sme si všimli usmiate deti, príjemné prostredie lesa a kone. Dve sprevádzajúce učiteľky – Augustina a Greta nás privítali a  pohostili čajom, kávou a šokatisom (tradičným litovským koláčom). Na úvod sme sa zoznámili aj s ďalšími účastníčkami zo Španielska a Rumunska. V priateľskej atmosfére sme mohli začať plniť ciele nášho programu.

Pokračovať v čítaní

Jesenná schôdza lesných klubov

V prvý novembrový víkend sme sa stretli na ďalšej online schôdzi členov, kde sme privítali aj viacero nových detských lesných klubov. Spolu s pridruženými klubmi je nás už 40, z čoho máme veľkú radosť.

Dúfali sme, že hlavnou témou stretnutia bude zákon, ktorý má umožniť detským lesným klubom vstup do registra predprimárnych zariadení. Ten však v parlamente stále nebol prerokovaný, a tak netrpezlivo čakáme ďalej.

Pokračovať v čítaní

Stanovisko ADLK k poslaneckému návrhu zákona, ktorým má byť umožnený vstup detských lesných klubov do registra predprimárnych zariadení

Sme si vedomí skutočnosti, že koncept detských lesných klubov (či lesných materských škôl) je pre väčšinu ľudí na Slovensku zatiaľ pomerne neznámy. A to napriek tomu, že viaceré lesné kluby u nás úspešne pôsobia už niekoľko rokov, a že v množstve iných Európskych krajín sú plnohodnotnou a uznávanou súčasťou predprimárneho vzdelávania detí. Chápeme tiež, že nedostatok informácií o spôsobe fungovania detských lesných klubov (ďalej aj ako “DLK”) môže u niekoho viesť k pochybnostiam o tom či je tento spôsob vzdelávania pre deti vhodný, či je dostatočne bezpečný a kvalitný. Radi by sme preto poslancom, odbornej i laickej verejnosti v tomto stanovisku našu filozofiu a spôsob práce predstavili a prispeli tak k odstráneniu možných obáv z nepoznaného.

Pokračovať v čítaní

Poslanecký návrh o detských lesných kluboch

Začiatkom septembra uzrel svetlo sveta poslanecký návrh, ktorý sa nás priamo dotýka. Hneď v úvode sa totiž píše:

Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú, aj ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  navštevuje detský lesný klub. 

Ďalej návrh obsahuje presné podmienky, na základe ktorých sa detský lesný klub môže na Ministerstve registrovať. Kompletné znenie návrhu si môžete prečítať TU. Samozrejme, je to ešte iba návrh a k jeho schváleniu ešte pár krokov chýba.

Pokračovať v čítaní

Jarné stretnutie členov Asociácie DLK

V marci 2021 sa uskutočnila pravidelná členská schôdza členov Asociácie detských lesných klubov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehla samozrejme v online priestore, čo však nezabránilo príjemnej atmosfére a zoznámeniu sa s novými členmi podporného tímu Asociácie, ako aj so zástupcami nových klubov, ktoré sa k nám pridali.

Pokračovať v čítaní