Erasmus+ tréning na Slovensku

Vo februári sme sa opäť stretli s našimi projektovými partnermi v rámci projektu “School readiness in forest kindergartens”. Toto stretnutie bolo niečím špeciálne – bol to posledný tréning v rámci aktuálneho projektu. Partneri z Litvy, Rumunska a Španielska sa spolu so zástupcami lesných klubov na Slovensku pozreli bližšie na niektoré z kompetencií predškolákov.

Pokračovať v čítaní

WEBINÁR: Detské lesné kluby – ako začať?

Webinár pre tých, ktorí zvažujú založenie detského lesného klubu (tzv. lesnej škôlky) alebo už klub založili, no stále majú množstvo otázok. Tri hodiny plné užitočných informácií – vízia, zázemie, legislatíva, požiadavky na tím, komunikácia aj praktické tipy. Webinárom vás prevedie Lenka Hrúzová, predsedníčka Asociácie DLK a Kristy Grundová, odborníčka na legislatívne otázky.

Webinár sa bude konať 28.3 od 14:00 do 17:00.

Pokračovať v čítaní

Erasmus+ tréning v Španielsku

Koncom októbra sme sa zúčastnili ďalšieho tréningu pre učiteľov z lesných klubov, ktorý tentoraz organizovali španielski partneri zo severnej Galície. Spolu so zástupcami klubov z Rumunska a Litvy sme mali možnosť byť súčasťou interaktívneho workshopu na tému “Tools and methods to support development of intrapersonal competencies in preschool aged children in outdoor education”. Tréning sa konal v rámci prebiehajúceho Erasmus+ projektu School readiness in forest kindergartens.

Pokračovať v čítaní

Erasmus+ tréning v Rumunsku

V máji sa konal ďalší tréning v rámci projektu School readiness in forest kindergartens, ktorý realizujeme spolu s našimi partnermi z Litvy, Rumunska a Španielska. Takto ho svojimi očami a slovami zachytili naše účastníčky, Zuzka a Lucka:

Po dlhej ceste od skorého rána nás čakalo vrelé privítanie Ancy Stan, hlavnej lektorky a ďalších ľudí, ktorí sa zúčastnili tréningu na tému „Nástroje a metódy na podporu rozvoja sociálnych zručností v predškolskom veku v prostredí outdorových škôlok“.

Pokračovať v čítaní

Prvá letná škola pre lesné kluby na Slovensku!

Toto leto nás čaká špeciálna novinka – prvá Letná škola pre učiteľov a sprievodcov z lesných klubov na Slovensku! 

Letná škola sa uskutoční v termíne 14. – 17.7.2022, v Súľove. Kapacitne ide o podujatie pripravované pre 50 ľudí, prebiehať bude v penzióne s kempom. Ubytovanie bude teda tiež možné v penzióne alebo vo vlastnom stane v kempe. Od ubytovania potom bude závisieť aj výsledná cena za Letnú školu. Pri spaní v stane 120 €/osoba a pri využití penziónu 165 €/osoba. Cena zahŕňa program, ubytovanie aj plnú penziu. Táto cena je možná vďaka podpore partnerov (a dúfajme, že aj vďaka našej darcovskej kampani).

Pokračovať v čítaní

Detské lesné kluby v experimentálnom overovaní

Koncom marca sme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom podali na Mnisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu návrh na experimenátlne overovanie kurikula detských lesných klubov na Slovensku.

Cieľom návrhu experimentálneho overovania je overiť, či špecifiká kurikula lesných klubov na Slovensku a podmienky, v ktorých sa uskutočňuje, umožňujú primeranú alternatívu predprimárneho vzdelávania a zaradenie lesných klubov do Siete škôl a školských zariadení.

Pokračovať v čítaní

Erasmus+ tréning v Bratislave

Koncom februára (22.-24.2.2022) sa opäť stretli účastníci nášho medzinárodného projektu “SCHOOL READINESS IN FOREST KINDERGARTENS”, aby pokračovali v prednáška a diskusiách na tému, ktorá nás spája.

Učitelia z lesných materských škôl z Litvy, Rumunska a Španielska sa stretli v Bratislave, kde ich čakali tri dni kvalitného programu. Dve doobedia boli venované teórii a praktickým ukážkam rozvoja kognitívnych zručností predškolákov v lesných kluboch. Spoločne s odborníčkou, Ľubkou Šoltésovou, sme získali nielen veľa teoretických poznatkov ale aj praktických tipov na rozvoj kognitívnych kompetencií.

Pokračovať v čítaní