Jesenná členská schôdza

V októbri nás na členskej schôdzi privítal vo svojom zázemí lesný klub Pramienok v Bratislave. Stretnutie sa nieslo v trošku slávnostnom duchu – Asociácia detských lesných klubov oslávila svoje piate narodeniny! 🙂

Keďže funkčné obdobie Rady ADLK je 5 rokov, čakali nás tiež voľby členov Rady pre nastávajúce obdobie. Po zoznámení sa s priebehom volieb nasledoval samotný akt voľby. Hlasovanie bolo jednohlasné a jasné. V Rade ostali traja zástupcovia z pôvodnej pätice klubov – z Mraveniska, Gaštanka aj Tramtárie. A pribudli dve nové členky Rady z Neškôlky a Bystrušky.

Po voľbách nasledovali ďalšie body programu – informovanie o aktuálnom stave v oblasti legislatívy a experimentálneho overovania, informácie o Letnej škole či Erasmus+ projekte. Hlasovalo sa tiež o zvýšení členského príspevku na ďalší kalendárny rok. Členská schôdza odhlasovala jeho zvýšenie na 144 €/rok.

Bohaté a podnetné diskusie sme si užili v útulnom zázemí aj vonku. Ďakujeme Pramienku a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie!