Erasmus+ tréning na Slovensku

Vo februári sme sa opäť stretli s našimi projektovými partnermi v rámci projektu “School readiness in forest kindergartens”. Toto stretnutie bolo niečím špeciálne – bol to posledný tréning v rámci aktuálneho projektu. Partneri z Litvy, Rumunska a Španielska sa spolu so zástupcami lesných klubov na Slovensku pozreli bližšie na niektoré z kompetencií predškolákov.

Prvé dve doobedia sme venovali najmä teórii. Spoločne s lektorkou Veronikou sme prebrali a na vlastnej koži vyskúšali množstvo teoretických i praktických informácií. Utorkové poobedie sme venovali zdieľaniu a diskusiám o tom, ako s predškolskými kompetenciami pracujú v jednotlivých lesných škôlkach. Stredajšie popoludnie sme mali vyčlenené na návštevu v Lesnej dúhe. Pozreli sme si zázemie, vypočuli a povypytovali sme sa zakladateľky Gabiky na všetko, čo nás zaujímalo. V diskusiách sme pokračovali aj na prechádzke k Dunaju. Prechádzka jarným lužným lesom bola ako za odmenu 🙂 Deň sme zakončili spoločnou večerou.

Posledný deň sme strávili v lesnom klube Gaštanko, celým dňom nás sprevádzala Mirka, ktorá nám predstavila zázemie aj celkové fungovanie klubu. Našli sme si čas na zdieľanie skúseností, reflexiu uplynulých dní aj na vlastnoručnú prípravu obeda na ohni. Na záver sme do ohňa vložili naše priania o tom, čo si želáme pre lesné kluby a lesné škôlky na celom svete. Vyslovili sme tiež prianie, aby naša vzájomná spolupráca pokračovala aj ďalej, po skončení tohto projektu. Veríme, že sa to podarí a veľmi sa na ďalšie spoločné chvíle tešíme! 🍀

Ďakujeme našim partnerom, že sú v tom s nami a ďakujeme programu Erasmus+ za podporu.

Projekt School readiness in forest kindergartens je realizovaný v období od 31.12.2020 do 31.8.2023, číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA201-078364. Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci programu KA201 Strategické partnerstvá.