Jarné stretnutie ADLK

Aprílovú členskú schôdzu hostil lesný klub Handrbolka v Kubrici pri Trenčíne. Stretlo sa na nej viac ako 20 zástupcov lesných klubov z rôznych kútov Slovenska. Príjemné zázemie a pohostenie lákalo k neformálnych debatám, no väčšinu času sme sa nenovali oficiálnej agende.

Zhodnotili sme rok 2022 – Rada Asociácie predstavila výročnú správu a správu o hospodárení. Členská schôdza správu schválila. K uplynulým udalostiam sme pridali aj tie, ktoré sa udiali v úvode roka 2023, napríklad prvý webinár pre vznikajúce lesné kluby, ktorý zaznamenal dobré ohlasy a určite budeme plánovať aj jeho pokračovanie.

Z legislatívy sme spomenuli najmä novú vyhlášku ministerstva zdravotníctva, ktorá sa týka aj predškolských zariadení.

Pozreli sme sa aj na to, čo nás čaká – hovorili sme najmä o Letnej škole. Je naplánovaná na prázdninový víkend 21.-23.7, bude sa konať v Suchej nad Parnou a už teraz sa na ňu veľmi tešíme! 🙂