Budúcnosť pre detské lesné kluby

– takto sme nazvali náš projekt, ktorý sme pripravovali počas leta. V auguste sme ho odoslali do Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá v rámci programu Stronger Roots podporuje rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti.

Na konci septembra sme sa potom dozvedeli výbornú správu – náš projekt bude podporený!

Tešíme sa o to viac, že projekt je vlastne zhutnením toho, čo považujeme za hlavné ciele Asociácie – vytvorenie legislatívneho návrhu pre detské lesné kluby na Slovensku, stanovenie štandardov či osveta o benefitoch výchovy a vzdelávania v prírode.

Tento projekt je výzva. A nie jednoduchá. Ide v ňom o legislatívu, štandardy… ale vlastne ide o oveľa viac. Ide o podporu scitlivovania budúcich generácií voči našej planéte. O možnosť stráviť detstvo v tom najzdravšom a najpodnetnejšom prostredí – v lese.

O priebehu a aktivitách projektu vás budeme pravidelne informovať tu na našom webe, ale aj na sociálnych sieťach.

“Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názormi Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.”