Aká bola Letná škola lesných klubov?

Je za nami udalosť roka, naša Letná škola pre učiteľov z detských lesných klubov, ktorá priniesla hodnotný čas naplnený množstvom nových informácií, praktických zručností a tiež čas pre príjemné rozhovory a relax v kruhu kolegov aj nových priateľov.

Tento rok sa nám podarilo prizvať viacero externých odborníkov, ktorí nám pútavou formou sprostredkovali zaujímavé odborné informácie, no nemenej hodnotné boli tiež bloky, ktoré zabezpečili skúsení sprievodcovia z našich radov, pôsobiaci v našich členských lesných kluboch.

Menovite by sme chceli poďakovať predsedníčke Asociace lesních mateřských škol Tereze Valkounovej, ktorá k nám merala cestu z Prahy napriek tomu, že finišovala s organizáciou ich vlastnej letnej školy. Priniesla náročnú, ale mimoriadne dôležitú tému vedomej práce s prínosným rizikom, ktorá má v príprave našich učiteľov nesporne dôležité miesto.

Za pokrytie pedagogických tém ďakujeme Viere Pyre Mojzešovej z projektu Neškôlka a Neškola, ktorá nás naučila ako učiť zážitkovo a čo všetko pri tom treba zohľadňovať, aby sa nám cez zážitok darilo dosahovať očakávané ciele.

Tešíme sa, že naše pozvanie prijala aj špeciálna pedagogička doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. z Časopis Predškolská výchova, autorka knihy 45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku, s praktickým workshopom zameraným na aktivity a hry podporujúce sluchové vnímanie.

A v neposlednom rade ďakujeme hlavnej pedagogičke z lesného klubu Lesný klub a predškola: Ateliér LES Danke Jaškovej za odprezentovanie jej vlastného inšpiratívneho konceptu predškolskej prípravy v podmienkach detského lesného klubu.

Pre spestrenie našej práce s deťmi sme sa s divadelníčkou Peťou Turčákovou z lesného klubu Neškôlka naučili ako jednoducho sa dá deťom zahrať bábkové divadlo, s Didou Mozolákovou z Divoká strava sme spoznávali jedlé bylinky, ktoré môžu deti v prírode bezpečne zbierať a ochutnávať a s keramičkou Jankou Matiščík Novotnou https://sageteaware.com/about-us/jana-matiscik/ sme si vyskúšali prácu s hlinou, ktorá deťom v lesných kluboch do rúk neodmysliteľne patrí.

Za finančnú podporu ďakujeme O2 férovej nadácii, ktorá našu letnú školu už druhý rok podporila.

A úplne najviac ďakujeme úžasným účastníkom, ktorí vytvorili na tomto podujatí neopakovateľnú atmosféru. Tešíme sa opäť o rok, boli ste skvelí.