Erasmus+ tréning v Bratislave

Koncom februára (22.-24.2.2022) sa opäť stretli účastníci nášho medzinárodného projektu “SCHOOL READINESS IN FOREST KINDERGARTENS”, aby pokračovali v prednáška a diskusiách na tému, ktorá nás spája.

Učitelia z lesných materských škôl z Litvy, Rumunska a Španielska sa stretli v Bratislave, kde ich čakali tri dni kvalitného programu. Dve doobedia boli venované teórii a praktickým ukážkam rozvoja kognitívnych zručností predškolákov v lesných kluboch. Spoločne s odborníčkou, Ľubkou Šoltésovou, sme získali nielen veľa teoretických poznatkov ale aj praktických tipov na rozvoj kognitívnych kompetencií.

Poobedia boli venované zdieľaniu a diskusiám o tom, ako v jednotlivých lesných materských školách pracujú práve na rozvoji kognitívnych zručností. Prostredníctvom obrazových prezentácií nás všetci účastníci previedli spôsobmi a konkrétnymi aktivitami, ktoré využívajú.

Počas týchto troch dní sme stihli aj navštíviť dva lesné kluby – Waldkind a Gaštanko, kde sme mali možnosť spoznať a pozorovať nielen zázemie či vybavenie, ale aj deti priamo pri hre a učiteľov a učiteľky pri ich interakciách s deťmi.

Posledný deň sme zakončili reflexiou toho, čo sme videli a zažili. Účastníčky ocenili bohatosť a pestrosť programu, šírku informácií od lektorky, aj možnosť navštíviť lesné kluby a vidieť deti a učiteľky priamo v akcii. Rozlúčili sme sa s hlavou plnou nových nápadov a myšlienok a s prianím skorého stretnutia.

Projekt School readiness in forest kindergartens je realizovaný v období od 31.12.2020 do 31.12.2022, číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA201-078364. Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci programu KA201 Strategické partnerstvá.