Archív kategorií: Nezaradené

Erasmus+ tréning v Španielsku

Koncom októbra sme sa zúčastnili ďalšieho tréningu pre učiteľov z lesných klubov, ktorý tentoraz organizovali španielski partneri zo severnej Galície. Spolu so zástupcami klubov z Rumunska a Litvy sme mali možnosť byť súčasťou interaktívneho workshopu na tému “Tools and methods to support development of intrapersonal competencies in preschool aged children in outdoor education”. Tréning sa konal v rámci prebiehajúceho Erasmus+ projektu School readiness in forest kindergartens.

Pokračovať v čítaní

Erasmus+ tréning v Rumunsku

V máji sa konal ďalší tréning v rámci projektu School readiness in forest kindergartens, ktorý realizujeme spolu s našimi partnermi z Litvy, Rumunska a Španielska. Takto ho svojimi očami a slovami zachytili naše účastníčky, Zuzka a Lucka:

Po dlhej ceste od skorého rána nás čakalo vrelé privítanie Ancy Stan, hlavnej lektorky a ďalších ľudí, ktorí sa zúčastnili tréningu na tému „Nástroje a metódy na podporu rozvoja sociálnych zručností v predškolskom veku v prostredí outdorových škôlok“.

Pokračovať v čítaní

Prvá letná škola pre lesné kluby na Slovensku!

Toto leto nás čaká špeciálna novinka – prvá Letná škola pre učiteľov a sprievodcov z lesných klubov na Slovensku! 

Letná škola sa uskutoční v termíne 14. – 17.7.2022, v Súľove. Kapacitne ide o podujatie pripravované pre 50 ľudí, prebiehať bude v penzióne s kempom. Ubytovanie bude teda tiež možné v penzióne alebo vo vlastnom stane v kempe. Od ubytovania potom bude závisieť aj výsledná cena za Letnú školu. Pri spaní v stane 120 €/osoba a pri využití penziónu 165 €/osoba. Cena zahŕňa program, ubytovanie aj plnú penziu. Táto cena je možná vďaka podpore partnerov (a dúfajme, že aj vďaka našej darcovskej kampani).

Pokračovať v čítaní

Detské lesné kluby v experimentálnom overovaní

Koncom marca sme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom podali na Mnisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu návrh na experimenátlne overovanie kurikula detských lesných klubov na Slovensku.

Cieľom návrhu experimentálneho overovania je overiť, či špecifiká kurikula lesných klubov na Slovensku a podmienky, v ktorých sa uskutočňuje, umožňujú primeranú alternatívu predprimárneho vzdelávania a zaradenie lesných klubov do Siete škôl a školských zariadení.

Pokračovať v čítaní

Erasmus+ tréning v Bratislave

Koncom februára (22.-24.2.2022) sa opäť stretli účastníci nášho medzinárodného projektu “SCHOOL READINESS IN FOREST KINDERGARTENS”, aby pokračovali v prednáška a diskusiách na tému, ktorá nás spája.

Učitelia z lesných materských škôl z Litvy, Rumunska a Španielska sa stretli v Bratislave, kde ich čakali tri dni kvalitného programu. Dve doobedia boli venované teórii a praktickým ukážkam rozvoja kognitívnych zručností predškolákov v lesných kluboch. Spoločne s odborníčkou, Ľubkou Šoltésovou, sme získali nielen veľa teoretických poznatkov ale aj praktických tipov na rozvoj kognitívnych kompetencií.

Pokračovať v čítaní

GIVING TUESDAY JE TU!

Asociácia detských lesných klubov sa tento rok zapája do Giving Tuesday. Je to sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva, ktorého spoluúčastníkom môže byť každý z nás!

Ak sa vám naša činnosť páči a radi by ste ju podporili, môžete tak urobiť finančným darom na účet: SK6383300000002901384389. Pre urýchlenie platby môžete použiť qr kód:

Prečítajte si viac priamo na stránke GIVING TUESDAY alebo na našich sociálnych sieťach.

Erasmus+ tréning v Litve

V novembri sa uskutočnil prvý zo série tréningov v rámci nášho projektu „School readiness in forest kindergartens“, ktorý realizujeme vďaka programu Erasmus+. Naša cesta mierila do hlavného mesta Litvy – Vilniusu, kde sídli naša partnerská lesná škôlka – Lauko Darželis.

Počiatočne obavy sa rozplynuli hneď na prahu škôlky. Hneď sme si všimli usmiate deti, príjemné prostredie lesa a kone. Dve sprevádzajúce učiteľky – Augustina a Greta nás privítali a  pohostili čajom, kávou a šokatisom (tradičným litovským koláčom). Na úvod sme sa zoznámili aj s ďalšími účastníčkami zo Španielska a Rumunska. V priateľskej atmosfére sme mohli začať plniť ciele nášho programu.

Pokračovať v čítaní

Jesenná schôdza lesných klubov

V prvý novembrový víkend sme sa stretli na ďalšej online schôdzi členov, kde sme privítali aj viacero nových detských lesných klubov. Spolu s pridruženými klubmi je nás už 40, z čoho máme veľkú radosť.

Dúfali sme, že hlavnou témou stretnutia bude zákon, ktorý má umožniť detským lesným klubom vstup do registra predprimárnych zariadení. Ten však v parlamente stále nebol prerokovaný, a tak netrpezlivo čakáme ďalej.

Pokračovať v čítaní