Projekty

Projekt Advokačné stratégie lesných materských škôl v krajinách V4  bol zameraný na zlepšenie legislatívnych podmienok pre lesné materské školy (detské lesné kluby) a na podporu spoločnej advokačnej stratégie v otázkach, ktoré sú pre jednotlivé krajiny kľúčové: zázemie a hygiena, stravovanie a bezpečnosť potravín, riziká a benefity pobytu v prírode a pedagogika pobytu v prírode.

Projekt bol realizovaný od októbra 2018 do marca 2020.

Výstupy projektu:

  • INFOSHEET – stručný prehľad o situácii lesných materských škôl v krajinách V4
  • PRÍRUČKA – konkrétne nápady a námety pre učiteľov v detských lesných kluboch ale aj cenný zdroj informácií pre ďalšie zainteresované osoby
  • VIDEO o lesných materských školách

Projekt bol spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradského grantu od Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.