NÁŠ TÍM

RADA ASOCIÁCIE DLK

Ing. Lenka Hrúzová – predsedníčka
Ing. Eva Šeboková
Mgr. Rober Sabo, PhD.
Renata Černáková
Mgr. Karolína Miháliková

ĎALŠÍ ČLENOVIA TÍMU

Mgr. Kristína Grundová
Ing. Marta Burešová
Ľuboš Černák